Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 

 Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental Blue Link Systems, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit acest document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile Blue Link Systems, inclusiv prin site-ul/platforma noastră web (sau orice alte aplicații electronice disponibile).

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

Cine suntem și cum ne puteti contacta

Blue Link Systems S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Sat  Lipia, Comuna  Merei, Nr.  59, Județ Buzău  cu număr de ordine în Registrul Comerțului J10/567/2018, cod unic de înregistrare fiscală 39433085. În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să contactați Responsabilul Blue Link Systems S.R.L. cu protecția datelor la adresa de e-mail gdpr@bluelinksystems.ro  sau prin poștă sau curier la adresa Sat  Lipia,  Comuna  Merei, Nr.  59, Județ Buzău – cu mențiunea: în atenția Responsabilului Blue Link Systems cu protecția datelor.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți.

Prin "Date cu caracter personal" se înțelege orice informație privind o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Cu titlu de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:

În legătură cu persoana fizica achizitor al cheii virtuale prin înregistrarea pe platforma noastră, sunt primite/accesate și sunt supuse unei confidențialități complet protejate numele și prenumele persoanei, adresa de domiciliu, adresa de e-mail (necesare întocmirii și comunicării facturii fiscale), precum și ID-ul telefonului care este memorat/atribuit pe platforma noastră web; prin intermediul acestuia și a softului telefonului de la data achiziționării cheii virtuale fiind posibila asigurarea tehnica a accesului propriu-zis în imobil și a celui căreia cheia i-a fost sheruită temporar/pentru un acces unic. Prin orice soft reset și/sau prin schimbarea aparatului de telefon mobil de la data achiziției cheii virtuale ID-ul telefonului se șterge automat din aplicație/din conținutul platformei noastre.

În legătură cu cumpărătorul - persoana juridica, de asemenea sunt supuse unei confidențialități complet protejate toate informațiile primite cu privire la persoana de contact și la compania în sine: nume de utilizator, adresa de e-mail, numele și prenumele și toate datele de înmatriculare si contact ale companiei pe care o reprezentați (Nume companie, Adresa, telefon, CIF, Nr. Reg. Com/CUI, cont bancar). Blue Link Systems își rezerva dreptul verificării prealabile a veridicității și conformității datelor de identificare ale companiei.

Blue Link Systems monitorizează (doar) numărul total de accesuri (anonime) în clădirea-imobil utilizând chei virtuale achiziționate - în raport de numărul de accesări cu chei sheruite/temporare - fără ca aceasta sa însemne sau sa presupună monitorizarea sau supravegherea persoanelor fizice, a deplasărilor, a conduitei și/sau a identității personale a celor care pătrund în clădire.

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs. Vă invităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.

Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal; de aceea, sunteți rugați sa nu inserați în rubricile site-ului ori în corespondenta cu noi astfel de date sensibile  în accepțiunea GDPR (de exemplu, date și informații privind origine etnica sau rasiala, apartenenta religioasa ori la culte și/sau organizații politice s.a.m.d.). De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

1. Pentru prestarea serviciilor în beneficiul dvs.

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

a) Crearea și administrarea contului în cadrul platformei web;

b) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea și facturarea acestora;

c) Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la comanda achiziției cheii virtuale;

d) Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs.

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri poate fi necesara inclusiv din perspectiva legislației fiscale și contabile în evoluție.

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de Cumpărător, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

2. Pentru marketing

Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru serviciile Blue Link Systems/partenerilor Blue Link Systems, care vă interesează sau v-ar putea interesa. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare, din aceeași gama tehnologica sau cu aceeași destinație/funcționalitate cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la produse adăugate în secțiunea “Cont/Coșul meu” sau ați arătat interes sa le achiziționați, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piața și sondaje de opinie, și putem afișa recomandări personalizate pe site-ul web. Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dvs., putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dvs. de cumpărător (de ex. produsele vizualizate/achiziționate) pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu vă afectează similar într-o măsură semnificativă.

Ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil, care este acordat inclusiv pentru vizualizarea oricăror comunicări, reclame și informări privind produse ale terților care ar fi găzduite de site-ul, materialele ori comunicările Blue Link Systems. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

– Modificarea setărilor din contul de client în secțiunea “Abonările mele”;

– Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi; sau prin

– Contactarea Blue Link Systems folosind detaliile de contact descrise mai sus.

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca  drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs.

 

3. Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

– Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei noastre față de atacuri cibernetice:

– Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;

– Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale, precum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabilă în aceasta materie.

 

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

 

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în platforma noastră sau cat timp este necesar executării pana la ultima finalitate a executării raportului juridic și pana la expirarea termenelor legale de raportare fiscala și de menținere a arhivei conform legislației contabile.

În ceea ce privește datele cu caracter personal ale persoanelor fizice, acestea vor fi stocate exclusiv pana la momentul încetării valabilității ofertei ori acela al respingerii ei exprese, iar în cazul acceptării ofertei, datele personale vor fi păstrate cat timp este necesar executării pana la ultima finalitate a executării raportului juridic născut prin acceptarea ofertei și pana la expirarea termenelor legale de raportare fiscala și de menținere a arhivei conform legislației contabile. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

 

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

 

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

– societăților din cadrul aceluiași grup de societăți cu Blue Link Systems sau succesorului sau in drepturi;

– partenerilor Blue Link Systems;

– furnizorilor de servicii de curierat;

– furnizorilor de servicii de plată/bancare;

– furnizorilor de servicii de marketing /telemarketing;

– furnizorilor de servicii de cercetare de piață;

– furnizorilor de servicii IT;

– altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor și serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

 

În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal

 

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum Scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii.

Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dvs., precum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

 

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

 

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând în același timp redundanța datelor.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Blue Link Systems va putea prelucra datele cu caracter personal ale reprezentanților semnatari ai companiei dvs, și ale oricăror lucrători proprii și/sau presupuși/subcontractori/colaboratori implicați în perfectarea și derularea actualelor și viitoarelor raporturi comerciale dintre noi și dvs., fapt pentru care prelucrarea, manipularea și stocarea acestora va fi realizata exclusiv în interesul executării acestor raporturi comerciale.

Executarea obligației de protecție a datelor dobândite va fi asigurata de către Blue Link Systems prin adoptarea tuturor măsurilor de serviciu de asigurare a protecției datelor personale ale oricărora dintre persoanele fizice implicate în perfectarea și derularea raportului comercial, asa încât acordul/consimțământul exprimat în mod liber, expres și neechivoc cu privire la astfel de prelucrări se va limita la executarea contractului și a raporturilor comerciale mai sus menționate, cu consecința asigurării rigorilor de protecție a datelor personale prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora și de GDPR - Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație.

Blue Link Systems va coordona măsuri de precauție rezonabila pentru a asigura securitatea și prevenirea oricăror distrugeri, pierderi, modificări, dezvăluiri, achiziții sau accesări ilegale sau neautorizate cu privire la Datele cu caracter personal deținute.

Cu toate acestea, în cazul în care Datele cu caracter personal furnizate au fost accesate sau obținute de o persoana neautorizata sau are loc orice încălcare a securității Datelor cu caracter personal, se va notifica imediat un astfel de incident și se va coopera în vederea luării oricăror măsuri considerate necesare pentru atenuarea oricărei pierderi sau daune provocate de un astfel de acces neautorizat și pentru notificarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Se vor lua toate măsurile rezonabile și necesare pentru a se asigura ca toți angajații, agenții, partenerii și subcontractanții lor respecta aceste clauze ori de cate ori prelucrează orice Date cu caracter personal.

În cazul și la momentul la care Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare scopurilor în care au fost colectate și/sau prelucrate, precum și în cazul în care v-ați retras consimțământul pentru prelucrare sau în cazul în care va opuneți prelucrării datelor cu caracter personal care va privesc sau în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal nu este conforma cu GDPR, vom distruge ori vom restitui toate datele cu caracter personal în discuție, cu excepția cazului în care legislația în vigoare impune respectarea anumitor termene de conformare mai mari legate de păstrarea datelor cu caracter personal.

 

Ce drepturi aveți

 

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal/dreptul de a fi uitat, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs., dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat.

Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea tabelului prezentat mai jos.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa ne transmiteți cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferenta contului asociat platformei noastre. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dvs.

Onorarii. Nu vom solicita nicio suma sau tarif pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum doua luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede și sa scurtam timpul de răspuns la solicitarea dvs.

Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Drepturi vizate

Descriere

Accesul

Puteți să ne cereți:

 • să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;

 • să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;

 • să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Rectificarea

Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete.

Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau

 • v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau

 • dați curs unui drept legal de a vă opune; sau

 • acestea au fost prelucrate ilegal; sau

 • ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale; sau

 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare

Sa aveți în vedere ca, înaintea exercitării acestui drept, sa va descarcați din contul/platforma noastră și sa va salvați toate documentele aferente comenzilor efectuate, indiferent dacă facturarea s-a efectuat către dvs sau către o alta persoana fizica sau juridica (cum ar fi: facturile, certificatele de garanție). În cazul în care nu efectuați acest demers înainte de a va exercita dreptul de ștergere, veți pierde toate aceste documente iar Blue Link Systems va fi în imposibilitate de a vi le pune la dispoziție, după caz, deoarece procesul de ștergere a datelor, respectiv a contului, cu toate datele și documentele aferente acestuia, este un proces ireversibil.

Restricționarea prelucrării datelor

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau

 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau

 • v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

 • avem consimțământul dvs.; sau

 • pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau

 • pentru a proteja drepturile Blue Link Systems sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Portabilitatea datelor

Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs; și

 • prelucrarea se face prin mijloace automate.

Dreptul de a se opune

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.

De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Luarea de decizii automate

Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:

 • produce efecte juridice cu privire la dvs.; sau

 • vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

 • ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;

 • este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs.; sau

 • se bazează pe consimțământul dvs. explicit.

Plângeri

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.   

 • Reamintim faptul ca puteți contacta în orice moment Responsabilul Blue Link Systems cu protecția datelor prin transmiterea solicitării dvs prin oricare dintre următoarele modalități:

– prin e-mail la adresa: gdpr@bluelinksystems.ro sau

– prin poștă sau curier la adresa: Sat  Lipia,  Comuna  Merei, Nr.  59, Județ Buzău – cu mențiunea în atenția Responsabilului Blue Link Systems Cu Protecția Datelor.